Begrip: Afstand van twee punten

Als twee punten P(p1,p2,p3) en Q(q1,q2,q3) gegeven zijn in een co÷rdinatensysteem, of een kubushoek, dan is de afstand PQ = √(p1-q1)2+(p2-q2)2+(p3-q3)2

De lengte van het lijnstuk dat deze twee punten verbindt. De punten kunnen samenvallen; in dit geval is de lengte van het lijnstuk nul.

Plaatjes bij Afstand van twee punten
 
comments powered by Disqus
| Meer Wiskunde