Begrip: Draaisymmetrisch

Een figuur heet draaisymmetrisch als het door een draaiing op zichzelf kan worden afgebeeld. Voorbeelden zijn alle dodecaŽders. Een figuur die na een draaiing van een halve slag of minder weer op zichzelf past, heet draaisymmetrisch.
Plaatjes bij Draaisymmetrisch
 
comments powered by Disqus
| Meer Wiskunde