Begrip: Hoekmaten

  • DEG: gemeten hoek in graden
  • RAD: gemeten hoek in radialen, 1/2π is 90
  • GRAD: gemeten hoek in Amerikaanse graden, waarbij een rechte hoek wordt verdeeld in 100 graden.
Er zijn drie hoekmaten die veel voorkomen: DEG, RAD en GRAD.
Plaatjes bij Hoekmaten
 
comments powered by Disqus
| Meer Wiskunde