Begrip: Prisma

Een driedimensionale figuur waarvan het grondvlak een veelhoek is en de opstaande ribben evenwijdig zijn. Veelvlak waarvan twee zijvlakken evenwijdig zijn en de overige zijvlakken evenwijdig zijn met een zelfde rechte die de evenwijdige vlakken snijdt.
Plaatjes bij Prisma
 
comments powered by Disqus
| Meer Wiskunde