Begrip: Symmetrie-as

Als een figuur door spiegeling ten opzichte van een lijn in zichzelf overgaat heet die lijn symmetrie-as. Draaisymmetrische lichamen hebben één of meer symmetrie-assen met bijbehorende draaihoeken.
Plaatjes bij Symmetrie-as
 
comments powered by Disqus
| Meer Wiskunde